Ad
Ad
Ad
Ciekawe

Kto zatrzymuje mieszkanie po rozwodzie?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Bardzo często najcenniejszym składnikiem wchodzącym w skład majątku wspólnego małżonków jest mieszkanie lub dom. Nic więc dziwnego, że decyzja o tym, komu przypadnie nieruchomość podczas sprawy o podział majątku wspólnego, wzbudza tyle emocji. Niesamowicie rzadko możliwy jest podział fizyczny takiej nieruchomości i wyodrębnienie dwóch mniejszych, niezależnych. Nawet gdyby taka opcja był dostępna, to byli małżonkowie niekoniecznie byliby zainteresowani życiem w tak bliskim sąsiedztwie.

Jak podzielić nieruchomość po rozwodzie?

Gdy podział fizyczny nie jest możliwy, w grę wchodzą dwie kolejne opcje: przyznanie mieszkania lub domu na wyłączną własność jednemu z małżonków (z obowiązkiem spłaty drugiego) lub sprzedaż nieruchomości i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Komu przypadnie mieszkanie? Orzekając o tym składniku majątku wspólnego sąd bierze pod uwagę stanowiska stron, ale nie jest nimi bezwzględnie związany. Należy rozważyć kilka wariantów:

Wyłącznie jedna ze stron chce zachować mieszkanie dla siebie

Sama chęć zachowania mieszkania dla siebie przez jedną ze stron, nawet przy braku sprzeciwu drugiej, nie przesądza jeszcze o przyznaniu tego składnika majątku. Sąd musi bowiem zbadać, czy małżonek wnoszący o przyznanie mu nieruchomości na wyłączną własność jest w stanie spłacić drugiego, a jeśli tak – to w jakim terminie i na jakich warunkach. Jeśli spłata byłaby niemożliwa, wówczas sąd podejmie inne rozstrzygnięcie w zakresie podziału mieszkania.

Każda ze stron chce zachować mieszkanie dla siebie

Drugi wariant występuje wówczas, gdy zarówno była żona, jak i były mąż, chcą zachować mieszkanie dla siebie. Motywy takiej decyzji bywają różne – przyzwyczajenie, dobre skomunikowanie z miejscem pracy. Sąd jednak nie kieruje się tymi wyznacznikami. W pierwszej kolejności zbada, która ze stron daje lepsze gwarancje na spłatę drugiej. Jeśli sytuacja majątkowa i zarobkowa byłych małżonków jest porównywalna, sąd przyzna mieszkanie temu spośród małżonków, przy którym pozostają wspólne małoletnie dzieci, ewentualnie brak innych tytułów do nieruchomości, na podstawie których strona mogłaby w nich zamieszkać.

Sam fakt, że jedno z małżonków wyprowadziło się z mieszkania w toku sprawy o rozwód (lub po wyroku) nie niweczy jego szans na przyznanie tego składnika majątku!

Żadna ze stron nie chce mieszkania lub nie jest w stanie spłacić drugiej

Jeśli żaden z małżonków nie jest zainteresowany nieruchomością lub nie ma możliwości dokonania spłaty strony przeciwnej, wówczas konieczna będzie sprzedaż nieruchomości i podział sumy uzyskanej z tego tytułu. W przypadku sądowego działu spadku, sprzedaży dokona komornik sądowy, jednak takie rozstrzygnięcie jest obarczone poważnymi niedogodnościami. Po pierwsze, może się zdarzyć, że nieruchomość zostanie sprzedana poniżej swojej wartości rynkowej. Po drugie, z sumy uzyskanej ze sprzedaży komornik potrąci koszty związane ze swoimi czynnościami (koszty wysyłki korespondencji, ogłoszeń, wynagrodzenie własne i rzeczoznawcy majątkowego). Wobec tego warto w takich sytuacjach podjąć starania mające na celu ugodowy podział majątku wspólnego i sprzedaż nieruchomości na własną rękę na wolnym rynku.

Comments are closed.

zobacz https://gayer.com.pl/ogrzewacze-do-ogrodu-eleganckie-i-funkcjonalne-rozwiazanie-na-chlodne-wieczory/ Metalowy stojak na ręczniki